לבירורים והזמנות חייגו

שיקום ספרים

תימנה אלפר

דוגמאות של שיקום ספרים

סידור מאמסטרדם, הודפס בשנת 1720. אוסף פרטי.

משפחת אפרים

ספר ברכות שמים מעל שהודפס בירושלים בשנת תשי"ב לפ"ק, עם הסברים בערבית יהודית. מהארץ הגיע לבגדאד ומשם חזר עם עלייתה של משפחת אפרים לארץ ישראל.

מאוסף הספרים הנדירים של מכון בן-צבי.

לפני שיקום

אחרי שיקום

מאוסף הספרים הנדירים של מכון בן-צבי. כתב יד 1039. מדרש על התורה, תרי"ג (1853).

לפני שיקום

אחרי שיקום

מאוסף הספרים הנדירים של מכון בן-צבי. כתב יד 1878. פנקס קהילת הפורטוגזים בתוניסיה. מאה י"ח-י"ט.

לפני שיקום

אחרי שיקום

מאוסף הספרים הנדירים של מכון בן-צבי. כתב יד 1780.פנקס שטרות שידוכין : מקהלת טריפולי מערב, בין השנים תקס"ה-תק"צ, בחתימת פקידי הקהילה. תקס"ה-תק"צ (1805-1830).

לפני שיקום

שיקום ספרים

אחרי שיקום

לפני שיקום

אחרי שיקום

מאוסף הספרים הנדירים של מכון בן-צבי. כתב יד 994. ספר "יוסף וזליכה" בפרסית. המחבר שאהין, פעל במאה ה-14. מאה י"ט.

מאוסף הספרים הנדירים של מכון בן-צבי. כתב יד 1032. ‫ ספר "זאד אלמסאפ’רין", מהמחבר מחמד מהדי בן עלינקי שריף ,תרל"ה (1875).