לבירורים והזמנות חייגו

פקסימיליה וכריכות אומנותיות
כריכת ספרים בעבודת יד

תימנה אלפר

פקסימיליה מהלטינית "to make alike" fac simile

פקסימיליה היא העתק של ספר, מפה, מסמך, הדפס, תצלום או פריט אחר שהוא בעל חשיבות היסטורית. העתק זה הוא נאמן למקור עד כמה שאפשר. פקסימיליה מעתיקה את כל המאפיינים הפיזיים כגון ממדים, צבע, טקסטורה, מצב השימור וכולי, של הפריט האוריגינלי.

לפעמים פקסימיליה יכולה לשמש חוקרים שאין להם גישה לפריט אוריגינלי לצורך מחקרם. במקרים אחרים הפקסימיליה יכולה לשמש כתחליף לתצוגה במוזיאונים, ארכיונים וספריות לצורכי שימור של הפריטים האוריגינלים.

(Model books) ספרי דוגמה

בניית ספרי דוגמה היא כלי נהדר להכרות והבנה של סוגים שונים של סטרוקטורות וטכניקות כריכה. כמשמרת ספרים, קבלתי את עיקר הכשרתי באירופה ובקנדה, ובאופן טבעי, התמחיתי במסורת הספר המערבי. לאורך השנים, וכדי לטפל בצורה המיטבית באוספים שבאחריותי, נסעתי באופן פרטי או מטעם הספרייה הלאומית, להשתלמויות רבות בהם למדתי מסורות אחרות של כריכה ואומנויות הספר. הכרתי את תולדות הספר בכלל ותולדות הספר המזרחי במיוחד (במובן של ספרים המאפיינים את ארצות האסלם). 

בהמשך, שתי דוגמאות של ספרים מזרחיים שעשיתי בשתי השתלמויות מטעם הספרייה הלאומית בספרייה הלאומית בווינה, עם המשמר ומסטר לאומנות העותומנית  .Cahit Karadana

עבודות שלי

ספר דוגמה של כריכה טורקית קלסית

ספר דוגמה של כריכה טורקית קלסית עם עיטור מוטבע בכריכה וצבוע עם זהב נוזלי שעשיתי בהנחיית המשמר והמסטר לאומנות הספר הטורקי, Cahit  Karadana, בהשתלמות  מטעם הספרייה הלאומית של ישראל, במעבדה לשימור ושיקום ספרים בספרייה הלאומית של אוסטריה, בווינה. 

קוראן הודי-פרסי

העתק של קוראן הודי-פרסי מספר  CBL 1550 מהאוסף של ה- Chester Beatty Library , מתוארך ל-1600 לספירה, שעשיתי בהנחייתן של המשמרות Kristine Rose Beers ו-Julia Poirier  בקורס "An Indo Persian binding" כחלק מה-Montefiascone Conservation Project 2018,  במונטפיאסקונה, איטליה.

ספר דוגמה של כריכה טורקית

ספר דוגמה של כריכה טורקית עם נייר שיש שעשיתי בהנחיית המשמר והמסטר לאומנות הספר הטורקי, Cahit Karadana, בהשתלמות מטעם הספרייה הלאומית של ישראל, במעבדה לשימור ושיקום ספרים בספרייה הלאומית של אוסטריה, בווינה. 

 

כריכות

כריכת רבע עור וכריכת קלף לשימור